010.png
product-qualys-small.png

Автоматизирано решение за сигурност.


Qualys дава възможност на организациите да управляват сигурността на периметъра си и използваните приложения. Решението позволява стартирането на автоматизирани одити по определени шаблони, с които да се гарантира спазването на регулаторни изисквания и вътрешни политики за сигурност.

Qualys е единствената компания, която предоставя всички решения чрез една SaaS платформа: QualysGuard. Тя осигурява незабавен преглед за слаби места (уязвимости), където и да се намирате - без сложни процедури по инсталиране и настройки на хардуер и софтуер. В резултат на това QualysGuard е най-използваното решение за управление на уязвимостите в света, извършващо над 3 млрд. проверки годишно, които водят до откриването на над 400 млрд. събития, свързани със сигурността.Пълна съвместимост с водещи изисквания за сигурност

QualysGuard Security and Compliance Suite подпомага одита на мрежата и проверява за спазването на политиките за сигурност. То позволява:

Следи за изпълнението на дефинираните политики за сигурност на IT инфраструктурата в съответствие с най-добрите практики в областта
Откриване и систематизиране на всички активи без значение къде се намират – вътре в компанията или извън нея, напр. в облака
Автоматизиране регулярните проверки IT системи и уеб приложения
Минимизиране на риска чрез приложението за управление на уязвимости
Лесно следене и измерване на съответствието с изискванията на различни стандарти от една конзола
Изготвяне на специфични отчети според нуждите на ръководството, одиторите или специалистите по IT сигурност
Избери Qualys

  1. Спестява време и усилия с автоматизирани одити

  2. Позволява дефиниране на политики и следене за спазването им